› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 03.2018

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – niezbędne dokumenty i przebieg procedury

aktualności 11 miesięcy temu    1.08.2017
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – niezbędne dokumenty i przebieg procedury

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien zostać złożony przez podmioty, planujące przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Który organ zajmuje się wydawaniem decyzji i jakie dokumenty należy złożyć? Czy od decyzji przysługuje odwołanie?

Gdzie składamy wnioski?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest w przypadku przedsięwzięć, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco wpłynąć na środowisko naturalne. Wniosek można składać w urzędach miast i gmin (do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska – w sytuacji, gdy przedsięwzięcie dotyczy umiejscowienia składowiska odpadów na terenach zamkniętych. Konieczność uzyskiwania decyzji podyktowana jest chęcią ochrony środowiska przed negatywnym oddziaływaniem rozmaitych inwestycji – jej zadaniem jest dopilnowanie, żeby planowane przedsięwzięcie wpłynęło w jak najmniej negatywny sposób na stan środowiska.

Wniosek i inne wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć – w zależności od tego czy przedsięwzięcie może zawsze, czy potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także mapę ewidencyjną terenu, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli został uchwalony) lub informację o jego braku, wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Organ prowadzący sprawę zajmuje się zbadaniem dokumentów zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym i może w tym zakresie posiłkować się opiniami wydanymi między innymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W trakcie postępowania organ może zdecydować o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w której bierze się pod uwagę między innymi rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. Ocenia się wówczas możliwy wpływ inwestycji nie tylko na środowisko, ale również na zdrowie i życie ludzi, zabytki czy dostępność do złóż kopalin. Analizuje się również sposoby zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania przedsięwzięcia, a warunki realizacji inwestycji uzgadnia się z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska lub dyrektorem urzędu morskiego.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Organ ma miesiąc na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Decyzja określa przede wszystkim rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych oraz dotyczące ochrony środowiska, może także stwierdzać konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej, a także prowadzenia działań, mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.