› FIRMY
› ARTYKUŁY

Elbląska firma walczy o ponad 6 milionów zł należnych za wykonane roboty

aktualności 9 miesięcy temu    24.04.2018
Informacja prasowa
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Elbląska firma walczy o ponad 6 milionów zł należnych za wykonane roboty

Dziś (24.04) odbyła się pikieta pod Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych (EPRT) i Spółka Łączpol domagały się od władz 13 milionów zł za prace jako podwykonawcy przy budowie światłowodu. Władza straszy i radzi dopominać się pieniędzy od głównych wykonawców. 

Wszystko zaczęło się od umowy na realizację, utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową w regionie pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Otwartymi Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi (ORSS). Wartość projektu wyniosła 327 mln zł.
ORSS zaangażowała Hawe S.A.,  ta z kolei Hawe Budownictwo, która zawarła umowy z podwykonawcami na realizację prac, m.in. z Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych (EPRT) i Spółką Łączpol. Te następnie zatrudniły następnych podwykonawców. 

W 2015 roku inwestycję zakończono, a dwie protestujące dziś firmy i ich podwykonawcy nie dostali jeszcze pieniędzy: EPRT - 6 386 857,12 zł brutto, a spółka Łączpol 6 740 469,36 brutto.

Pokrzywdzeni przypominają, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który odebrał prace, nie zdecydował się jednak na przekazanie ostatniej raty wynagrodzenia głównemu wykonawcy spółce ORSS. Ponad 54 mln zł trafiło do depozytu bankowego.

Poniżej publikujemy oświadczenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W związku z organizacją  przez przedstawicieli spółek Łączpol sp. z o.o., Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. oraz ich podwykonawców biorących udział przy budowie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego pikiet i manifestacji, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadcza, iż: 
1) Województwo dokonało całkowitej zapłaty wynagrodzenia należnego za realizację Fazy Wykonawczej (Budowy) Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej;

2) podmiotami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Łączpol sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. są spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., HAWE S.A. oraz Hawe Budownictwo sp. z o.o., z którą to spółką ww. podmioty zawarły stosowne umowy;

3) odpowiedzialność Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców, którzy zawarli umowy z Łączpol sp. z o.o. oraz Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. nie istnieje w ogóle, a wszelkie roszczenia tych podmiotów powinny być kierowane nie do Województwa, a bezpośrednio do spółek Łączpol sp. z o.o. i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. (w przypadku jednego z podmiotów zostało to przesądzone nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie).
 
Wobec powyższego, wszelka aktywność spółek Łączpol sp. z o.o., Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. oraz ich podwykonawców nastawiona na pozaprawne działania - mogące mieć znamiona wymuszenia dokonania zapłaty nieistniejących lub spornych zobowiązań jest zdaniem Województwa i jego władz nieuzasadniona.

Raz jeszcze podkreślamy, że podmiotami zobowiązanymi do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Łączpol  sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. są spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., HAWE S.A. oraz Hawe Budownictwo sp. z o.o.

Oświadczamy, iż wszelkie zarzuty  spółek Łączpol sp. z o.o. i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o  o braku zapłaty przez Województwo - na ich rzecz - wynagrodzenia za budowę sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, a także faworyzowania w procesie rozliczenia innych podmiotów będziemy traktować jako naruszenie dóbr osobistych zarówno Województwa, jak i jego przedstawicieli i władz.

Województwo Warmińsko-Mazurskie, jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązane jest  do ochrony finansów publicznych tak, by możliwe było zapewnienie realizacji jego celów statutowych, a w szczególności by zaspokajane były potrzeby jego mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wykorzystania przez pikietujących roli Województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego, które w ich opinii powinno odpowiadać za wszelkie zobowiązania finansowe, również zobowiązania nierzetelnych podmiotów prywatnych.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 7

 • 3
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 1
  WKURZONY
 • 3
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.