› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

Jakie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

aktualności 3 miesiące temu    18.06.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Jakie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Finansowe tarapaty mogą przydarzyć się każdemu. W przypadku niewypłacalności możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wyjaśniamy, na czym polega i z jakimi kosztami należy się liczyć.

Upadłość konsumencka – co to oznacza?

Upadłość konsumencka jest sądowym postępowaniem dedykowanym osobom niewypłacalnym, które nie mają środków na spłatę swoich zobowiązań – kredytów i pożyczek – bez względu na ich wysokość, jak i czas nieuregulowanego zadłużenia. W efekcie dług zostaje w całości lub w części umorzony albo spłacony przez Skarb Państwa wierzycielowi. 

Od 24 marca 2020 w życie weszła nowelizacja upadłości konsumenckiej. W skrócie, ułatwia ona uzyskanie statusu osoby niewypłacalnej. Od tej pory na ogłoszenie bankructwa mogą liczyć również osoby, które celowo lub z powodu swojej lekkomyślności znalazły się w finansowych tarapatach.

Wystarczy, że dochowają odpowiednich formalności i uregulują stosowne opłaty związane z postępowaniem. Jeśli zaciekawi Cię, na jaki koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej musisz się przygotować, zachęcamy do dalszej lektury.

Ile trzeba zapłacić za ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z kosztami takiego postępowania oraz innymi kosztami pokrywanymi z majątku dłużnika, np. wynagrodzeniem syndyka (jeśli dłużnik nie posiada majątku, koszty te bierze na siebie Skarb Państwa. Pieniądze należy jednak zwrócić Skarbowi Państwa jednorazowo lub w ratach, chyba, że sąd będzie miał absolutną pewność, że dłużnik nie jest w stanie spłacić kosztów przedmiotowych i całkowicie umorzy mu takie zobowiązanie).

Podstawową opłatę stanowi opłata skarbowa, która składa się od wniosku i która wynosi 30 zł. Możesz przygotować takie pismo sam. Musisz jednak wiedzieć, że jego odpowiednie zredagowanie jest dość skomplikowane, a cała sprawa jest kilkuetapowa. 

Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, jakim jest radca prawny. Oczywiście wsparcie profesjonalisty będzie wiązało się z wynagrodzeniem dla niego. Jego wysokość jest indywidualnie wyceniana, pod kątem wielu czynników, takich, jak m.in. stopień skomplikowania Twojej sprawy, wielkość Twojego ewentualnego majątku czy Twoja sytuacja ekonomiczna. W rezultacie dowiesz się jednak, jak przedstawić swoją sytuację przed sądem i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dzięki niemu koszty całego postępowania zostaną zminimalizowane.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.