› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

Kompendium wiedzy o RODO

aktualności ponad rok temu    8.05.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Kompendium wiedzy o RODO

W ostatnim czasie jedną z najbardziej znaczących dla przedsiębiorców zmian w przepisach była ta dotycząca RODO. Rozporządzenie unijne wymusiło rewolucje w systemach przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w bazach danych firm, bez względu czy działają one w Elblągu, Gdańsku czy w dowolnym innym miejscu w Europie. Dowiedz się, na czym dokładnie polega RODO, jak szkolić pracowników i zapewnić organizacji zgodność działania z nowymi przepisami oraz jakie sankcje grożą za ich nieprzestrzeganie.

Na czym polega RODO?

Zbiór przepisów znany w Polsce pod nazwą RODO (skrót od pełnej nazwy: Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. To rozporządzenie UE mające na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenie osób fizycznych przed niepowołanym dostępem do ich danych i ich swobodnym przetwarzaniem. RODO dotyczy wszystkich firm, które gromadzą, a później wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych (zarówno pracowników, jak i klientów), nakładając na nie obowiązki związane z ich ochroną. Jednocześnie rozporządzenie przyznało konsumentom wiele praw, m.in. do zażądania usunięcia danych z bazy danego administratora, dostępu do nich, ich przeniesienia lub zmiany.

Ochrona danych osobowych a działalność firmy – jak zapewnić zgodność z RODO?

Wprowadzenie RODO wywołało u wielu przedsiębiorców lęk. Mimo szerokiego zakresu i powagi zmian w prawie nie trzeba się ich jednak obawiać. Przepisy są elastyczne, praktyczne i logiczne – warto jednak przeprowadzić odpowiednie szkolenia zarówno dla pracowników odpowiedzialnych za procesy przetwarzania danych osobowych w firmie, jak i szkolenia z przepisów RODO dla wszystkich pracowników, aby zdawali sobie sprawę z zakresu obowiązujących przepisów i obowiązków każdego pracownika w tej kwestii. Szkolenia z RODO są szczególnie przydatne dla pracowników obsługi klienta czy sprzedaży, którzy z danymi osobowymi klientów mają do czynienia na co dzień. Ich listę można znaleźć w bazie szkoleń RODO na https://eventis.pl/szkolenia/rodo

Większość firm bardzo szybko przystosowała się do nowych procedur, często tworząc nowe stanowiska dla specjalistów od ochrony danych osobowych. To najlepszy sposób, by upewnić się, że działalność firmy jest zgodna z przepisami. Zadaniem tych osób jest również rozwijanie kompetencji pracowników poprzez wewnętrzne szkolenia RODO zgodne ze specyfiką pracy i potrzebami konkretnych jednostek struktury organizacyjnej firmy oraz wprowadzanie odpowiednich procedur. Dzięki temu dostosowanie się do wytycznych rozporządzenia jest znacznie łatwiejsze.

Należy również pamiętać, że zmiany w przepisach RODO wprowadzane są na bieżąco, więc warto szkolić się również z tych zmian. Z ostatnimi zmianami w RODO można zapoznać się na https://welearn.pl/zmiany-w-rodo/

Co grozi przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie przepisów RODO?

Warto dbać o mechanizmy dotyczące ochrony danych osobowych, ponieważ za niedostosowanie działalności firmy do przepisów RODO grożą wysokie kary finansowe:

  • do 10 mln euro lub 2% całkowitego rocznego obrotu za niewypełnianie obowiązku informacyjnego, braki w systemach ochrony danych, nieprawidłowe prowadzenie rejestrów itp.,
  • do 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu za złamanie podstawowych zasad przetwarzania danych, złamanie praw konsumenckich, niedozwolone udostępnianie danych itp.

Wysokość sankcji jest naliczana na podstawie stopnia szkodliwości naruszenia, umyślności działania, prób minimalizowania szkód i innych czynników. Należy jednak również pamiętać, że wszelkie uchybienia związane z ochroną danych mogą trwale wpłynąć na renomę firmy i zniechęcić klientów do korzystania z jej usług. Stąd też warto inwestować czy w szkolenia i kursy, czy też usługi doradcze które pozwolą firmie lepiej wypełnić nałożone przepisami prawa obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.