› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY
B1 - Stawbud

Kto powinien przejść szkolenie BHP i pierwszej pomocy?

aktualności ponad rok temu    24.08.2022
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 1 / 100%
A A A
Kto powinien przejść szkolenie BHP i pierwszej pomocy?

Bezpieczny pracownik to pracownik zadowolony – zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków stanowi jeden z najważniejszych czynników, który decyduje o wydajności firmy lub zakładu. Wszelkiego rodzaju wypadki, urazy i alarmy przyczyniają się do przerwania pracy, a także zwiększają ryzyko odniesienia przez pracowników uszczerbku na zdrowiu. Aby temu przeciwdziałać, pracodawca powinien zadbać o odpowiednie przeszkolenie swojego personelu.

BHP – kto powinien przejść tego typu szkolenie?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy szkolenie BHP musi odbyć każdy pracownik, a także wszyscy studenci oraz uczniowie szkół zawodowych, którzy odbywają praktykę w danym miejscu pracy. Również osoby zatrudnione na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin są zobowiązane do zapoznania się z wymaganiami BHP. Szkolenie wstępne powinno się odbyć najpóźniej w pierwszym dniu pracy, gdyż pracownik nie może rozpocząć wykonywana obowiązków bez zapoznania się z obowiązującymi przepisami.

Wygląd oraz forma szkolenia różni się w zależności od rozmiarów i profilu miejsca. W przypadku mniejszych zakładów pracy szkolenie jest prowadzone jednostkowo przez innego pracownika lub za pośrednictwem firmy, specjalizującej się w tego typu zadaniach. Duże przedsiębiorstwa, zatrudniające jednorazowo kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi, korzystają z usług zewnętrznej firmy, która zadba o przeszkolenie nowego personelu według życzeń pracodawcy.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło nie jest konieczne przeprowadzanie szkoleń BHP, jednakże pracodawca jest wciąż zobowiązany do zapewnienia personelowi bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Jeżeli jednak osoba zatrudniona na tego typu umowę wykonuje obowiązki na stanowisku, które stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia, konieczne jest przeprowadzenie szkolenia BHP.

Pierwsza pomoc – ilu pracowników musi ją znać?

W myśl Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych. Podczas szkolenia BHP przekazywane są podstawowe informacje na temat pierwszej pomocy, ale pracodawca powinien określić niezbędny poziom wiedzy potrzebny w danym zakładzie. W przypadku biura pracownicy będą potencjalnie narażeni na zupełnie inne urazy, niż w przypadku zakładu przemysłowego, dlatego zakres szkolenia oraz ilość personelu biorącego udział w kursie będzie się różniła w zależności od miejsca pracy. Przyjmuje się jednak, że w zakładzie powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba, która została wyznaczona przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo w rękach profesjonalistów

Aby zapewnić pracownikom kompleksowe przeszkolenie w dziedzinie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy, najlepszy rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy fachowców. Firma alfafire.pl świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie szkoleń, które pozwolą zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.