› FIRMY
› ARTYKUŁY
B1 - Stawbud

Maria Kosecka podsumowuje pracę w Społecznej Komisji Mieszkaniowej i jej działalność

z samorządu ponad rok temu    21.11.2018
Marcin Mongiałło
komentarzy 4 ocen 1 / 100%
A A A
Maria Kosecka podsumowuje pracę w Społecznej Komisji Mieszkaniowej i jej działalność fot. Marcin Mongiałło (archiwum Elblag.net)

Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest cyklicznie powoływana zarządzeniem prezydenta Elbląga. Jej skład nie może być większy niż 6 członków, wyłonionych spośród osób delegowanych przez organizacje społeczne, jednostki organizacyjne oraz przedstawicieli Rady Miejskiej w Elblągu. W minionej kadencji jednym z członków komisji była radna Maria Kosecka, która podzieliła się niedawno swoimi spostrzeżeniami na temat pracy tego organu (w tym danych statystycznych) oraz roli miasta w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

Przypomnijmy, że do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej (działającej przy prezydencie miasta) należy opiniowanie złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz innych spraw związanych z najmem lokali. Jej członkowie zajmują się również oceną warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego, jak również ustalają projekty list przydziału mieszkań oraz zamian mieszkań ze względu na niepełnosprawność, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób spełniających kryteria do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego. Do ich zadań należy także opiniowanie odwołań od projektów list.

W minionej kadencji komisja mieszkaniowa odbyła 37 posiedzeń, w trakcie których rozpatrzyła 659 wniosków o przyznanie mieszkania lub jego zamianę z powodu niepełnosprawności oraz sporządziła projekty list przydziału lokali. Proces ten poprzedzony był ponad 130 spotkaniami z zainteresowanymi oraz gruntowną analizą ich sytuacji socjalnej.

Praca w Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie należała do łatwych. Mieszkania komunalne w niewystarczającej ilości zabezpieczają potrzeby lokalowe elblążan, natomiast trudna sytuacja materialna dużej części mieszkańców skłania ich do szukania pomocy w sprawach lokalowych z zasobów miejskich. Świadoma problemów, wnioskowałam do Prezydenta Miasta o modyfikację polityki mieszkaniowej w kierunku zwiększenia ilości budynków mieszkaniowych, aby przynajmniej część ludzi młodych zatrzymać w Elblągu. Winniśmy pilnie przeanalizować realizowane przez Miasto programy i wyciągnąć odpowiednie wnioski: bez nowego budownictwa komunalnego, społecznego (w ramach ETBS), przyspieszenia działań w kierunku uruchomienia rządowego Programu Mieszkanie Plus – migracja młodzieży się nie zmniejszy. 

 

Brak mieszkania jest podstawowym problemem egzystencjonalnym. Dlatego rola miasta w jego rozwiązywaniu jest nie do przecenienia. Nie możemy obojętnie przechodzić nad tym zagadnieniem. Musimy w sposób planowy zadbać o zrównoważony rozwój miasta i w tym kontekście troska o dziury w jezdniach, oświetlenie ulic czy też lokale użytkowe dla miejscowych instytucji musi iść w parze z rozbudową zasobów mieszkaniowych celem zabezpieczenia bezpieczeństwa bytowego dużej części społeczeństwa. Mam nadzieję, że w kolejnych latach doczekamy się odpowiedniego podejścia do problematyki mieszkaniowej z korzyścią dla mieszkańców.

– zauważyła Maria Kosceka. 

Jednocześnie radna przedstawiła statystyki wytężonej pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stwierdzając jednocześnie, że udział w niej nie należał do łatwych. 

Na projektach list przydziału i zamiany mieszkań w okresie kadencji umieszczono łącznie 236 wnioskodawców, w tym na liście:

 • przydziału mieszkań do remontu – 201 osób, 
 • przydziału mieszkań lokali socjalnych – 24 osoby,
 • zamiany mieszkań ze względu na niepełnosprawność – 11 wnioskodawców. 

Według stanu na dzień 28 września 2018 roku w Referacie Spraw Mieszkaniowych zarejestrowanych jest 240 wniosków o przyznanie mieszkania, w tym:

 • 162 wnioski na lokale do remontu (w tym 56 niezaktualizowanych, 106 aktualnych), 
 • 78 wniosków na lokale socjalne (w tym 27 niezaktualizowanych, 51 aktualnych). 

Ze względu na niespełnione kryteria w latach 2015-2018 nie przyjęto łącznie 396 wniosków osób ubiegających się o mieszkanie:

 • w 2015 r. – 103 odmowy,
 • w 2016 r. – 98 odmów,
 • w 2017 r. – 108 odmów, 
 • w 2018 r. - 87 odmów. 

Ponadto Komisja zaopiniowała 518 wniosków dot. legalizacji najmu (przydziały, przywrócenie tytułu prawnego) i scalenia lokali oraz niespełna 50 wniosków o zamianę na lokal po wyroku eksmisyjnym i 10 wniosków o wskazanie dwóch odrębnych lokali. 

 

Łącznie w omawianym okresie Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła 1 236 spraw mieszkaniowych. 

– podsumowała radna Maria Kosecka.

Radna podczas minionej kadencji wystąpiła z wieloma inicjatywami, zmierzającymi do poprawy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych elblążan, w tym:

 • wprowadzenie modyfikacji w regulaminie zakupu lokali mieszkalnych, wyremontowanych przez ZBK.
 • poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach przeznaczonych na krótkotrwały pobyt osób.
 • przeprowadzenie analizy możliwości dojazdu służb ratowniczych do obiektów mieszkalnych.
 • Zaktywizowanie polityki mieszkaniowej poprzez przystąpienie do rządowego programu budowy mieszkań.
 • przeprowadzenie audytu stanu technicznego i warunków lokalowych w miejskich zasobach mieszkaniowych.
 • wsparcie działań lokatorów we wspólnotach mieszkaniowych.
 • utworzenie mieszkań interwencyjnych.
 • wprowadzenie zmian w programie mieszkaniowym.
 • zorganizowanie debaty dotyczącej polityki mieszkaniowej.
 • zabezpieczenia większych środków finansowych w budżecie miasta na wydatki mieszkaniowe.

Warunki wynajmowania lokali mieszkalnych przez miasto

Przypomnijmy, że do dnia 31 stycznia każdego roku prezydent Elbląga zatwierdza listy przydziału lokali mieszkalnych na rok następny (sporządzone w układzie alfabetycznym). O umieszczeniu na listach przydziału lokali mieszkalnych (najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony) na dany rok decyduje przede wszystkim szczególnie trudna sytuacja wnioskodawcy oraz łączne spełnienie następujących warunków:

 1. posiadanie średniego miesięcznego dochodu brutto za trzy ostatnie miesiące, który nie przekracza na osobę 190% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 140% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
 2. zamieszkiwanie na terenie miasta Elbląga od co najmniej roku
 3. powierzchnia mieszkalna dotychczas zajmowanego lokalu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 6m2 lub 12m2 dla osoby samotnie zamieszkującej. W przypadku zamieszkiwania w lokalu osób niepełnosprawnych od powierzchni mieszkalnej odejmuje się 4m2 na każdą osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub 15m2 na każdą osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim 
 4. nieposiadanie tytułu prawnego do zajmowania innego mieszkania, budynku mieszkalnego lub ich części
 5. niedokonanie zbycia lokalu w okresie 5 ostatnich lat na rzecz innych osób, podmiotów prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa najmu lokalu chyba że utraciła tytuł prawny w związku z trudną sytuacją zdrowotną lub w wyniku podziału majątku, a uzyskane środki ze zbycia nie pozwalają na zakup lokalu mieszkalnego na wolnym rynku,
 6. nieotrzymanie jednorazowej odprawy mieszkaniowej wypłaconej na podstawie przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych.

O najem lokalu socjalnego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

 1. średni miesięczny dochód brutto za trzy ostatnie miesiące nie przekracza na osobę 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
 2. jest bezdomna bądź zagrożona bezdomnością lub spełnia kryteria o których mowa powyżej w pkt 2, 3 i 4.
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 17

 • 8
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 5
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 4
  BRAK SŁÓW
Komentarze (4)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ wyborca 2
ponad rok temu ocena: 0%  4
To ja zadam inne pytanie to jak mając swoje mieszkanie na własność , można wykupić miejskie za nie duże pieniądze, jednej osobie 3 pokojowe w którym mieszkali rodzice?.
odpowiedz oceń komentarz 0 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ gość
ponad rok temu ocena: 33%  3
I do tego aż 6 osób. Chyba te ograniczenie do 6 osób żeby budżetu miasta nie zrujnować, bo co tam, zrobiliby pewnie 12.
odpowiedz oceń komentarz 1 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ reakcja
ponad rok temu ocena: 50%  2
Dziękuje za obszerny materiał.
odpowiedz oceń komentarz 6 6
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Szkoda gadać
ponad rok temu ocena: 26%  1
To już jest żenujące! Może jeszcze niech poda której kadencji?
odpowiedz oceń komentarz 5 14
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.