› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 09.2019

Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg

aktualności ponad rok temu    29.03.2017
Marcin Mongiałło
komentarzy 0 ocen 2 / 100%
A A A
19 zdjęćMarszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg fot. Marcin Mongiałło

Dzisiaj, 29 marca, w Hotelu Elbląg odbyła się konferencja „Fundusze! Przystań – skorzystaj!” poświęcona konkursom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020. 

Konferencję uroczyście otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wygłaszając okolicznościowe przemówienie na temat możliwości jakie daje RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Wskazał, że pieniędzy do rozdysponowania jest bardzo dużo i niełatwym zadaniem będzie je wszystkie uzyskać. Mamy walkę z czasem - podkreślił.

Dzisiaj mówimy o Europejskim Funduszu Społecznym. 300 projektów zostało złożonych, a tylko 20 umów, na łączną sumę 60 mln zł, zostało podpisanych

- zauważył marszałek.

Jeżeli mówimy o wykluczeniu społecznym to w dużej mierze dotyczy to Warmii i Mazur

- podkreślił.

W konferencji brało udział czterech ekspertów, którzy opowiedzieli o możliwościach związanych z wykorzystaniem środków z funduszu.

Jako pierwsza głos zabrała Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, której wykład był poświęcony włączeniu społecznemu w regionie, realizowanym dzięki pieniądzom z RPO.

Dane statystyczne są bardzo obiektywne. Nasz region ma najwięcej osób szukających pomocy w instytucjach integracji społecznej

- podkreśliła.

Obecnie jest bardzo mało jednostek pomocy społecznej, które włączają się w pozyskiwanie środków. (...) Powiat elbląski bardzo pozytywnie wyróżnia się jeśli chodzi o projekty realizowane przez organizacje pozarządowe

- zauważyła.

Zaakcentowała również jak ważne jest wsparcie obejmujące całą rodzinę:

Praca powinna być skeirowana na całą rodzinę. Na nasze prośby do Komisji Europejskiej wprowadzono rozwiąania zorientowane na pomoc dla całej rodziny. Rodziny sobie nie radzą. Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest problem.

O godzinie 9:40 głos zabrał Maciej Bielawski, reprezentujący Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, który mówił o doświadczeniach związanych z ubieganiem się o fundusze unijne, wskazując m.in. na co zwrócić największą uwagę.Wskazał rolę czynników, które są niezbędne, m.in. 

- zbadanie jakie są potrzeby środowiska (dokumenty, raporty, opracowania, ale przede wszystkim rozmowa z ludźmi, którzy działają w danym środowisku),

- zastanowienie się czy działać samemu czy wspólnie (zasoby ludzkie, możliwości lokalowe, potencjalni eksperci lub ich brak, zasoby finansowe, potencjalni uczestnicy danego projektu),

- zwrócenie uwagi na potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników (konieczna rozmowa).

Omówił także kwestie związane z odpowiedzią na pytanie: "Jak napisać dobry wniosek?"

Na pewno regulamin konkursu to rzecz podstawowa. Na pewno bardzo istotna jest kwestia dobrego zaplanowania prac.

- podkreślił.

O godzinie 10.00 rozpoczął się wykład "Od pomysłu do realizacji" Krzysztofa Grablewskiego, wiceprezesa Fundacji Elbląg - Funduszu Lokalnego Regionu Elbląskiego, od pomysłu do realizacji.

Na końcu głos zabrał Marek Białogrzywy, kierownik biura projektów kultury i infrastruktury społecznej Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Jego przemówienie "ile? Na co? Dla kogo? Zasady konkursu 9.2 Infrastruktura socjalna" poruszało najważniejsze zagadnienia z tym kontekście. W ramach tego działu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

- inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy;

- inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej), sprzyjających zmianom zachowań społecznych;

- inwestycje w infrastrukturę socjalną (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem służącym świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020).

 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
 • Marszałek województwa otworzył konferencję poświęconą funduszom z UE w Hotelu Elbląg
ilość zdjęć 19 dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.