› FIRMY
› ARTYKUŁY

Poznaj zasady i metody wyceny przedsiębiorstwa

aktualności 6 miesięcy temu    22.01.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Poznaj zasady i metody wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa ma na celu ustalenie, ile tak naprawdę warty jest dany podmiot gospodarczy i wielkość ta ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu wielu ważnych decyzji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Właściciele często zastanawiają się, ile ich firma jest warta, jakie ma znaczenie na rynku i w jakiej cenie można odsprzedać w niej udziały. Poznaj zasady i metody wyceny przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa - zasady i regulacje prawne

Wycena przedsiębiorstwa do tej pory nie została uregulowana w jednym akcie prawnym. Zastosowanie w tym temacie mają więc głównie ustawa o rachunkowości, gdzie znajdziemy zasady wyceny aktywów i pasywów, a także kodeks spółek handlowych - zawiera zasady wyceny akcji, udziałów umarzanych, a także regulacje przydatne przy przeprowadzaniu w przedsiębiorstwach procesów transformacyjnych. Dodatkowo stosuje się Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), które zostały opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wycenę przedsiębiorstwa można zlecić fachowej i wykwalifikowanej kancelarii, np. rzeczoznawcy.net.pl, dzięki czemu doświadczony zespół w praktyce zastosuje odpowiednie przepisy prawne, a także wybierze metodę wyceny firmy.

Założenia przy wycenie wartości firmy

Osoba, która podejmuje się wyceny wartości przedsiębiorstwa musi założyć, że jedno z następujących zdarzeń ma zastosowanie w rozpatrywanym przypadku:

  • założenie kontynuacji działalności - wyceniane przedsiębiorstwo jest zdolne do dalszego generowania dochodów, nie ma bezpośredniego zagrożenia zaprzestania działalności 
  • założenie likwidacji działalności w sytuacji nieprzymusowej - aktywa posiadane przez firmę zostają sprzedane, aby uzyskać jak najwyższy wpływ z ich sprzedaży, bez zbędnego pośpiechu
  • założenie likwidacji przedsiębiorstwa w sytuacji przymusowej - aktywa sprzedawane są jak najszybciej, nieraz po niższej cenie niż w sytuacji bez przymusu
  • założenie likwidacji zbędnych aktywów - zorganizowana część posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów jest sprzedawana

Więcej informacji o wycenie przedsiębiorstwa znajdziemy w artykule: Wycena przedsiębiorstwa - co wpływa na wartość firmy?

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Na podstawie przedstawionego celu wyceny, a także zebranych informacji o przedsiębiorstwie, specyfice jego działania i branży w której działa, można wybrać odpowiednią metodę wyceny. Najczęściej spotykaną klasyfikacją metod jest podział na:

  • metody dochodowe
  • metody majątkowe
  • metody porównawcze

Metody dochodowe mają zastosowanie, gdy inwestor chce porównać cenę akcji do wartości spółki albo gdy różne przedsiębiorstwa łączą się ze sobą i trzeba znać ich wartość. Metody te mają zastosowanie również przy zmianie formy działalności prawnej oraz przy sprzedaży całości lub części firmy. Metody te bazują na regule wartości bieżącej, gdzie wartość aktywów to wartość przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych, które mają swoje źródło w tych aktywach.

Metody majątkowe to tradycyjne metody wyceny przedsiębiorstwa, wartością jest suma poszczególnych aktywów firmy minus jej zobowiązania. Zastosowanie mają tutaj metoda księgowa, skorygowanych aktywów netto,likwidacyjna oraz odtworzeniowa. 

Metody porównawcze polegają na znalezieniu spółki o podobnym profilu działalności i porównaniu jej do wycenianego przedsiębiorstwa. Bierze się pod uwagę przede wszystkim spółki, dla których dane są znane na rynku publicznym.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.