› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 09.2019

Rata leasingowa - od czego zależy jej wysokość i jak ją obliczyć?

aktualności 6 miesięcy temu    16.03.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Rata leasingowa - od czego zależy jej wysokość i jak ją obliczyć?

Leasing to popularna forma finansowania, z której korzysta znaczny procent mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. Bardzo powszechnie wykorzystywana jest do finansowania floty pojazdów, maszyn, instalacji oraz innych dóbr niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jedną z głównych zalet leasingu jest możliwość dopasowania raty do własnych potrzeb i możliwości. Na jej wysokość wpływają różne czynniki, a do jej obliczenia może posłużyć praktyczne internetowe narzędzie.

Od czego zależy wysokość raty leasingowej?

Przy rozpatrywaniu wartości raty leasingowej należy przede wszystkim określić rodzaj branego pod uwagę produktu finansowego. Koszty leasingu generowane są w dużym stopniu w zależności od ustalonego modelu. Ostateczna wysokość raty zależy zatem przede wszystkim od:

  • rodzaju i wartości przedmiotu leasingu
  • czasu trwania umowy leasingowej
  • opłaty wstępnej
  • wysokości wykupu
  • możliwości odliczenia kosztów

Wydatki związane z leasingiem operacyjnym, finansowym czy pożyczką leasingową mogą być nieco inne. Istotną kwestią pozostaje nie tylko sam rodzaj finansowania, ale również branża, w której dany podmiot funkcjonuje. W przypadku poszczególnych produktów mogą występować różnice w stawkach amortyzacji czy opodatkowaniu, co ostatecznie kształtuje oprocentowanie leasingu. Wszystkie te kwestie należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu rat leasingu oraz szacowaniu ewentualnych korzyści.

Co kształtuje ratę leasingową?

Na wysokość miesięcznej raty leasingowej wpływają wszystkie wspomniane wyżej kwestie, dlatego warto przyjrzeć im się bliżej. Podstawowym parametrem wyjściowym jest cena samochodu. Im pojazd droższy, tym wyższa rata. Ostateczna jej wysokość zależy jednak także od innych parametrów. Kluczowe znaczenie ma opłata wstępna, czyli kwota zadeklarowana i wpłacana przez leasingobiorcę po podpisaniu umowy leasingowej. Jej wartość ustala się w zależności od polityki wewnętrznej poszczególnych leasingodawców. Z reguły jednak minimalna wysokość opłaty wstępnej wynosi 10 proc. wartości pojazdu. Kwota ta może zostać wliczona w koszty uzyskania przychodu. Kolejna ważna kwestia to wartość wykupu. Przedsiębiorca zobowiązuje się do uregulowania tej kwoty po zakończeniu umowy, o ile ma zamiar przenieść prawa własności na swoją firmę.

Nie bez znaczenia pozostaje również czas trwania samej umowy. W przypadku operacyjnego leasingu samochodowego maksymalny czas jej trwania nie jest ściśle określony, natomiast minimalny wynosi 2 lata. Warto pamiętać, że wysoka opłata wstępna przedłuża okres leasingu. Mniejszy wykup obniża wysokość miesięcznego zobowiązania, natomiast przy dłuższym okresie leasingu można natomiast automatycznie obniżyć ratę.

Jakie są miesięczne koszty leasingu operacyjnego i finansowego?

Niższą ratę leasingową charakteryzuje się leasing operacyjny. Przedsiębiorca zdecydowany na taką formę finansowania staje się właścicielem danego przedmiotu po wykupie. Może to nastąpić dopiero po zakończeniu okresu finansowania, a jego długość ustalana jest zgodnie z umową. W przypadku modelu finansowego koszt leasingu rozkładany jest nieco inaczej. Największe różnice można dostrzec w stosunkowo krótkim okresie finansowania. Przy kalkulacji kosztów w przypadku leasingu zarówno operacyjnego, jak i finansowego nie są uwzględniane dodatkowe korzyści - np. możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych z wpisaniem części raty odsetkowej raty czy opcja odliczenia VAT od każdej raty. Wiąże się to z prawdopodobieństwem spadku kosztów poniżej ceny zakupu.

Leasing czy kredyt?

Leasing daje możliwość zrealizowania inwestycji w środki trwałe, podczas gdy kredyt z reguły służy do finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa. To pierwsze rozwiązanie jest zwykle tańsze. Ogólny koszt w wielu przypadkach nie przewyższa nawet ceny nominalnej przedmiotu leasingu, co wynika z tzw. tarczy podatkowej. Leasing jest przy tym łatwiejszy do uzyskania. W porównaniu do kredytu nie wymaga przedstawiania aż tak szczegółowej dokumentacji. Dodatkową zaletą stanowi możliwość skorzystania z procedury uproszczonej, obejmującej finansowanie pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t. W niektórych przypadkach leasing jest możliwy nawet bez wykupu przedmiotu. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku środków trwałych potrzebnych danej firmie tylko na pewien czas, ponieważ zwalnia przedsiębiorcę z konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu.

Jak obliczyć ratę leasingu?

Przed podpisaniem umowy każda firma może oszacować wartość miesięcznego zobowiązania. Najlepsze rozwiązanie to konsultacja z doradcą, jednak nie zawsze jest ona konieczna. Pomocnym narzędziem okazuje się internetowy kalkulator leasingowy, który używa do obliczeń specjalnych algorytmów. Większość tego rodzaju systemów opiera się na prostej obsłudze. Po wpisaniu konkretnych parametrów leasingu użytkownik otrzymuje informacje dotyczące wysokości zobowiązania. W większości przypadków kalkulator leasingowy pozwala na ustalenie różnych danych, takich jak np. akceptowalna rata leasingowa, okres finansowania oraz wysokość opłaty wstępnej. Z pomocą tego narzędzia uzyskać można także wgląd do samochodów, które spełniają dane wymagania. Do każdej propozycji podana jest jednocześnie szacowana rata leasingowa. Rozwiązanie to pozwala na dopasowanie wysokości zobowiązania do finansowych możliwości przedsiębiorstwa.

Jaki jest margines błędu kalkulatora leasingowego?

Przy szacowaniu wysokości raty leasingowej kalkulator nie bierze niestety pod uwagę wszystkich czynników. Większość tego typu aplikacji nie uwzględnia kwestii związanych z wielkością przedsiębiorstwa i jego branżą, a także ogólną kondycją. Nie oznacza to jednak, że nie można polegać na tym narzędziu. Kalkulator w łatwy sposób umożliwia porównywanie ze sobą opłacalności różnych form leasingu oraz ofert poszczególnych firm. Nie jest w stanie całkowicie zastąpić konsultacji z doradcą, jednak powala na uzyskanie ogólnego oglądu sytuacji. Znając parametry i cenę przedmiotu leasingu, wykorzystać można kalkulator do oceny opłacalności wybranej formy finansowania w zestawieniu z pożyczką bankową czy kredytem.

Więcej informacji odnośnie do rat leasingowych znajdziesz na stronie: https://www.sgbleasing.pl/jak-obliczyc-rate-leasingu

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.