› FIRMY
› ARTYKUŁY
komentowane oceniane czytane
B1 - Stawbud

Rola adwokata w procesie podziału majątku – jakie zadania powinien wykonywać?

ponad rok temu    17.05.2023
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Rola adwokata w procesie podziału majątku – jakie zadania powinien wykonywać?

Rozwód wiąże się nie tylko z rozstaniem, ale również prawnym ustaleniem ważnych kwestii, takich jak np. opieka nad dziećmi czy podział majątku małżonków. Oczywiście najlepszą sytuacją jest ta, kiedy obie strony są zgodne i potrafią dojść do porozumienia. Niekiedy potrzebują jednak pomocy, np. w postaci mediatora lub adwokata. Gdy konsensus nadal jest niemożliwy, sprawa trafia do sądu.

Na czym polega podział majątku małżonków?

Wraz z zawarciem małżeństwa, między małżonkami powstaje tzw. wspólność majątkowa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obie strony decydują się na zachowanie rozdzielności i potwierdzają ten fakt w umowie notarialnej. Jako społeczeństwo wciąż rzadko decydujemy się na takie rozwiązanie. W związku z tym, gdy dochodzi do rozwodu, konieczny jest podział majątku małżonków. W jego skład wchodzą wszelkie dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Dotyczy to nie tylko takich dóbr jak np. dom, mieszkanie, samochody czy inne przedmioty. Wlicza się tu także wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarczej, majątku wspólnego i osobistego, czy środki zgromadzone w ramach funduszu emerytalnego.

Ważną kwestią przy podziale majątku są także prawa majątkowe. Obejmują one wynajem, spadek, czy sprzedaż. Co ciekawe, prawa majątkowe można przenieść w zamian za wynagrodzenie. Jeśli więc np. jeden z małżonków przeniesie prawa majątkowe do stworzonego przez siebie utworu w trakcie trwania małżeństwa, to korzyści finansowe z tego tytułu również wliczą się do wspólności majątkowej.

Podział majątku małżonków – jak może pomóc adwokat?

Jeśli obie strony zgadzają się, co do określonego podziału majątku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podpisali odpowiednią umowę i przedłożyli ją w sądzie. To usprawni i przyspieszy cały proces.

Jak jednak widzimy, podział majątku małżonków może być bardzo skomplikowaną kwestią. Im więcej elementów spornych, tym bardziej będziemy potrzebować specjalisty czy pełnomocnika, który przeprowadzi nas przez meandry prawa. Co może zrobić dla nas adwokat?

  • Przede wszystkim po zebraniu dokumentacji ustali, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co jest majątkiem osobistym. Co ważne, ten drugi nie podlega podziałowi podczas rozwodu.
  • Adwokat oceni naszą sytuację, prawa majątkowe oraz doradzi, jakie mamy szanse na jak najbardziej korzystny podział. Pomoże także w prawidłowy sposób wypełnić wszystkie wnioski i dopilnuje terminów.
  • Rolą adwokata w sprawie o podział majątku małżonków jest zebranie całej dokumentacji oraz przedstawienie przed sądem odpowiednich argumentów na naszą korzyść. W sprawach o podział majątku małżonków niejednokrotnie może przesądzić jeden zapis czy odpowiedni argument.
  • Adwokat pełni niejako rolę mediatora czy pośrednika między małżonkami, zdejmując z nas dodatkowy problem i niwelując stres, wiążący się z kontaktami i rozmowami.
  • Prawnik specjalizujący się w podziale majątku małżonków może nas uchronić przed utratą dorobku życia albo znacznej jego części.

Sprawna praca adwokata często przyspiesza całość postępowania o podział majątku małżonków.

Po więcej informacji odwiedź: https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.