› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 03.2018

W jakich warunkach można odstąpić od badania pomiarów hałasu na stanowisku pracy?

aktualności 5 miesięcy temu    30.11.2018
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
W jakich warunkach można odstąpić od badania pomiarów hałasu na stanowisku pracy?

Jak wiemy jeżeli na stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, np. hałas pracodawca powinien przeprowadzić badania określające czy hałas przekracza dopuszczalne normy, czy też nie. Jednak są sytuacje kiedy pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów hałasu w określonych przypadkach. Sprawdź, kiedy pracodawca nie musi wykonywać badań i pomiarów hałasu na stanowiskach pracy.

Badań i pomiarów hałasu można nie przeprowadzać, jeśli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów, wykonanych w odstępie dwóch lat, nie przekroczyły 0,2 wartości NDN (krotność przekroczenia NDN ≤ 0,2).

Zobacz też:

Szczegóły dotyczące przeprowadzania okresowych pomiarów ekspozycji na hałas zawiera rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Mówi ono że badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci:

 • hałasu,
 • hałasu ultradźwiękowego,
 • drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub
 • drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się:

a) co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN);

b) co najmniej raz w roku – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN.

Natomiast jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Ważne

Pierwszy pomiar hałasu na stanowisku pracy powinien być wykonany w ciągu 30 dni od oddania stanowiska pracy do eksploatacji.

Jednak badania i pomiary chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wykonuje się każdorazowo, jeżeli nastąpiły zmiany w:

 • wyposażeniu technicznym,
 • procesie technologicznym lub
 • warunkach wykonywania pracy,

które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu emisji, poziomu narażenia albo wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich ponowne wykonanie.

Ważne

Dla kobiet w ciąży poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy nie może przekraczać wartości 65 dB. Natomiast dla młodocianych poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy nie może przekraczać wartości 80 dB.

Pozostałe przepisy.

 • art. 227 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
 • § 3; § 13. ust. 1; § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U. Nr 33 poz. 166),
 • zał. nr 2 do rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. Nr 157, poz.  1318),

Lesław Zieliński
były główny inżynier zarządzania
bezpieczeństwem pracy, rejestrowany
audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
PortalBHP.pl

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.