› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - Bi-plast

Wystawianie i rozliczanie faktur VAT RR

aktualności 6 miesięcy temu    4.02.2019
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Wystawianie i rozliczanie faktur VAT RR

W obrocie gospodarczym fakturę wystawiana jest na ogół przez sprzedawców usług, albo towarów. Wyjątkiem od tejże zasady jest faktura, którą wystawia się na wypadek nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Wtedy to nabywca tychże produktów, zarejestrowany jako podatnik VAT, zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT RR.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych

Zasady odnośnie wystawiania faktury VAT RR, która jest potwierdzeniem dostarczenia produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego, reguluje ustawa o VAT. 

W związku z zawartymi tamże przepisami podatnik VAT, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego zobowiązany jest do wystawienia w dwóch egzemplarzach faktury dokumentującej nabycie tychże produktów. Osoba wystawiająca faktury przekazuje dostawcy oryginały faktur, natomiast pozostałe egzemplarze pozostawia dla siebie.

Kiedy podatnik staje się rolnikiem ryczałtowym ? Jest to rolnik, który prowadzi wyłącznie gospodarstwa rolne. Przy czym nie może on uzyskiwać równolegle przychodów z innego rodzaju działalności i nie ma obowiązku rejestrowania się na potrzeby VAT. Posiada on status rolnika ryczałtowego, który korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie ustawy o VAT (art.43 ust. 1 pkt. 3). Rolnik ryczałtowy nie musi wystawiać faktury za wykonanie czynności. Dlatego też dokonując dostarczania produktów rolnych dla podatnika VAT, rolnik ryczałtowy musi otrzymać od nabywcy wyżej wymienioną fakturę VAT-RR, na której wykazany zostanie podatek zryczałtowany w wysokości 7%.

Elementy faktury VAT RR

Faktura, która dokumentuje nabywanie produktów rolnych pochodzących od rolnika ryczałtowego powinna zostać oznaczona właśnie jako Faktura VAT RR.

Ponadto ten rodzaj faktury powinien zawierać co najmniej niżej wymienione elementy : 

 • imię i nazwisko, albo skróconą nazwę dostawcy i nabywcy, jak i ich adresy, 
 • numer PESEL, albo numer identyfikacji podatkowej nabywcy, jak i dostawcy, 
 • numer dowodu tożsamości dostawcy (w tym dowodu osobistego, albo innego dokumentu, który będzie potwierdzał jego tożsamość), datę wydania tegoż dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeśli rolnik ryczałtowy dostarczający produkty rolne to osoba fizyczna, 
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • datę dokonania nabycia, a także numer kolejnej faktury i datę jej wystawienia, 
 • ilość nabytych produktów rolnych, jednostkę miary, jak i oznaczenie jakości, albo klasy tych produktów, 
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez uwzględnienia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, 
 • cenę jednostkową nabytych produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, 
 • wartość wszystkich nabytych produktów rolnych z uwzględnieniem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, obliczonej od wartości nabytych produktów rolnych, 
 • ogółem należną kwotę należności razem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie i cyfrowo, 
 • czytelne podpisy osób, które uprawnione są do otrzymania i wystawiania faktury, albo imiona i nazwiska, jak i podpisy tych osób.  

Oświadczenie dostawcy produktów rolnych

W Fakturze VAT RR powinno zostać zawarte oświadczenie dostawcy produktów rolnych w poniższym brzmieniu : 

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Informację o rozliczaniu faktur dostarczył serwis Faktury.pl umożliwiający wystawianie faktur online.

Autor zdjęcia: David Mulder (Flickr), lic. Creative Commons

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.